ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  ลานเกษตร

  อ่านต่อ...

  04-04-2561  สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2561 สร้างตลาด เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกร

  อ่านต่อ...

  11-10-2560  เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แถลงผลการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

  อ่านต่อ...

  21-07-2560  เจ้าของสวนระทม โจรแสบขโมยต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม 2 วัน เกลี้ยงสวน

  อ่านต่อ...

  22-02-2560  ผู้ประกอบการกล้วยไม้สมุทรสาคร จัดงานแสดงศักยภาพการผลิต

  อ่านต่อ...

  22-02-2560  เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เข้าพบ “เฮียม้อ” วอนแก้ปัญหาภัยน้ำเค็ม

  อ่านต่อ...

  12-01-2560  ลานค้าชุมชนสมุทรสาครทำบุญขึ้นปีใหม่และในโอกาสครบรอบ 20

  อ่านต่อ...

  25-09-2558  สภาเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมต่อยอดเมนูปลาสลิดเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร

  อ่านต่อ...

  26-05-2558  อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่สรุปผลการทดลองเหยื่อโปรตีนกำจัดศัตรูพืช

  อ่านต่อ...

  02-04-2558  “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1”โชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรสู่มือผู้บริโภค

  อ่านต่อ...

  25-03-2558  จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558” ครั้งที่ 1

  อ่านต่อ...

  04-03-2558  7-15 มี.ค. 58 สมุทรสาครขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้ว และงานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ ราษฏร์สโมสร”

  อ่านต่อ...

  03-11-2557  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ปลูกป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามโครงการ “เมืองสวย น้ำใส”

  อ่านต่อ...

  13-08-2557  เปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” วัดหลักสี่ฯ สมุทรสาคร

  อ่านต่อ...

  11-08-2557  เรือนจำสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา จัดกิจกรรม “ปลูกป่าถวายแม่”

  อ่านต่อ...

  17-07-2557  ผวจ.สมุทรสาคร เร่งดำเนิน 5 มาตรการหลักลดปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวนาตามนโยบาย คสช.

  อ่านต่อ...

  05-06-2557  “ส่งเสริมเกษตรรักษาพื้นที่สีเขียว” ผวจ.สมุทรสาคร เตรียมจัดเวทีแสดงความคิดเห็นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

  อ่านต่อ...

  23-05-2557  ทสจ.สมุทรสาคร จัดโครงการชุมชนสมุทรสาครร่วมใจ ฟื้นฟูป่าชายเลนและชายฝั่ง