ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  ลานเกษตร

  อ่านต่อ...

  12-01-2560  ลานค้าชุมชนสมุทรสาครทำบุญขึ้นปีใหม่และในโอกาสครบรอบ 20

  อ่านต่อ...

  25-03-2558  จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558” ครั้งที่ 1

  อ่านต่อ...

  06-05-2557  สมุทรสาคร เตรียมความพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต ปี57-58

  อ่านต่อ...

  14-10-2556  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว

  อ่านต่อ...

  07-08-2556  สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี”