ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  เมืองประมง

  อ่านต่อ...

  16-03-2561  เทศกาลนครแห่งอาหารทะเล สมุทสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ท่องเที่ยวและผู้นำแห่งอาหารทะเล

  อ่านต่อ...

  02-12-2560  ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการผลักดันน้ำของกองทัพเรือในแม่น้ำท่าจีน

  อ่านต่อ...

  26-10-2559  รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ หารือการจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมง ร่วมกับ LPN

  อ่านต่อ...

  14-01-2559  พ่อเมืองมหาชัย ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา “ล้งกุ้ง” 54 แห่ง โดนระงับคำสั่งซื้อ !!

  อ่านต่อ...

  02-09-2558   ชาวประมงสมุทรสาคร ยื่นหนังสือวอนภาครัฐปลดล๊อควันหยุดหาปลา

  อ่านต่อ...

  05-08-2558  สมุทรสาคร จัดสัมมนาแนวทางการใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมในแต่ละเขตพื้นที่การทำประมง

  อ่านต่อ...

  09-07-2558  แก้ปัญหาการทำประมง IUU ยาแรงเพื่ออนาคต ในมุมมองประธาน ส.อ.ท.สมุทรสาคร

  อ่านต่อ...

  26-06-2558  ผู้แทน EU ติดตามการแก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย

  อ่านต่อ...

  12-06-2558  สมาพันธ์ฯสินค้าประมงไทย สร้างรอยยิ้มให้เด็กในงาน “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก” ย้ำเจตจำนงไม่ส่งเสริมการใช้แรงงานเด็กฯ

  อ่านต่อ...

  08-05-2558  สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่วิสามัญ สะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาการทำประมง IUU