ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา     ...พบเหตุต้องสงสัย แจ้งสายด่วนความมั่นคง 1347 กอ.รมน................  การเมือง

  อ่านต่อ...

  07-12-2560  อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  อ่านต่อ...

  30-09-2560  ประชุม สภา อบจ.สมุทรสาคร เลือกประธานสภาฯคนใหม่ พร้อมเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 61

  อ่านต่อ...

  11-09-2560  ประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร เสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

  อ่านต่อ...

  16-08-2560  คณะผู้บริหาร อบจ.สค. เสนอร่างข้อบัญญัติฯงบประมาณรายจ่าย ปี 61 เข้าที่ประชุมสภาฯ

  อ่านต่อ...

  01-08-2560  สุดทน ขยะล้นตำบล!! ชาวบ้านบุก อบต.บางโทรัด ทวงถามความรับผิดชอบ

  อ่านต่อ...

  27-07-2560  อบจ.สมุทรสาคร นำประชาชนร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

  อ่านต่อ...

  25-07-2560  คณะอนุกรรมาธิการฯ สนช. ลงสอบข้อเท็จจริง หลังชาวบ้านประท้วงจุดขึ้นลงทางยกระดับ

  อ่านต่อ...

  25-07-2560  อบจ.สค.จัดบรรยายพิเศษสร้างทัศนคติเชิงบวก "งานได้ผล คนเป็นสุข"

  อ่านต่อ...

  23-07-2560  อบจ.สัญจร พร้อมเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเอกชัย

  อ่านต่อ...

  19-07-2560  เปิดประชุมเวทีสาธารณะ ร่างสัญญาประชาคม เพื่อความสามัคคีปรองดอง

  อ่านต่อ...

  13-07-2560  อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรู้เยาวชน

  อ่านต่อ...

  11-07-2560  เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  อ่านต่อ...

  09-07-2560  ชาวตำบลท่าทราย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

  อ่านต่อ...

  08-07-2560  อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีทางพระศาสนา

  อ่านต่อ...

  07-07-2560  อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง

  อ่านต่อ...

  26-06-2560  สนช.ลงพื้นที่สมุทรสาคร ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

  อ่านต่อ...

  12-06-2560  สมุทรสาคร เปิดรับความคิดเห็นประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี