ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


          นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่สโมสรวอลเลย์บอล เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการ ดําเนินงานของสโมสรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความคาดหวังว่า การสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล จะส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัวของกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น มีการเพิ่มจํานวนของนักกีฬาวอลเลย์บอลในรุ่นเยาวชน ประชาชน และเพิ่มทักษะฝีมือนักกีฬาให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เพื่อทําผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ได้ในอนาคต
          ด้านนายสมคิด จันทมฤก เผยว่า กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากกีฬาได้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงยังมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับบุคลากรกีฬา นักกีฬา หรือประชาชนทั่วไป เป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศได้อย่างดี กีฬาวอลเลย์บอล ก็เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพ ที่ประชาชนให้ความสนใจ และการที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในลีกสูงสุดของประเทศ คือการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจําปี 2561 ถึง 2562 จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และถือเป็นแบบอย่างของความร่วมมือในการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร