ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-10-17  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    กกร.สค. เตรียมชงโครงการส่งเสริมท่องเที่ยว 118 ปี รถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่


          วันที่ 16 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายพิภู สุโชคขัยกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายธงชัย เวทีกูล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกับไพศาล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร (กกร.สค.)


          ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านการขับเคลื่อนด้วยโครงการต่างๆโดยภาคเอกชนมีแนวทางในการบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเสนอโครงการต่างๆ ตามมิติของงบประมาณ โดยเฉพาะงบยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาและความต้องการของประชาชนในจังหวัด นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องของโครงการจัดทำการท่องเที่ยวรถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 118 ปี ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยจะนำเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กรอ.สค. เพื่อให้ภาครัฐจัดทำโครงการรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเดินทางด้วยระบบราง ที่มีความสะดวกและสามารถกำหนดเวลาเดินทางได้อย่างชัดเจน
          ขณะเดียวกัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เสนอเรื่องการใช้แรงงานจากกรมราชทัณฑ์ ผ่านทางเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และฝึกฝนทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย