ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


          ประตูระบายน้ำเป็นสถานที่ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2496 เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยใหญ่ที่อำเภอบ้านแพ้ว ยังความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนั้นเป็นล้นพ้น ซึ่งในวันนี้ลูกหลานชาวอำเภอบ้านแพ้วต่างทยอยนำพวงมาลัยถวายเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐานภายในอาคารสำนักงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
          ทั้งนี้ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้เส้นทางน้ำและเรือ เป็นการเดินทางเหมือนดังในอดีต เพื่อมาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 106 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจึงเป็นการร้องเพลงประสานเสียงของประชาชนและนักเรียน ก่อนที่จะยืนสงบนิ่งถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ในเวลา 15.57 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสวรรคต
          จากนั้นประชาชนทุกคนต่างร่วมกันร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง ด้วยความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งหลายคนต่างร้องเพลงพร้อมกับหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยที่ได้สูญเสียพ่ออันเป็นที่รักยิ่ง แม้จะผ่านล่วงเลยมาเป็นเวลา 2 ปี แต่ทุกคนยังคงมีความรู้สึกเหมือนพ่อเพิ่งจากไปเมื่อวาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับมอบต้นยางนาให้นำกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการสืบสานพระราชปณิธานปลูกต้นไม้ในใจคน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อฟ้าเบื้องบน