ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-10-12  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ศปป.4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานธนาคารน้ำหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม


        
        วันที่ 12 ต.ค.61 ที่วิทยาลัยประมงจังหวัดสมุทรสาคร ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และลำคลองสาขา โดยมี พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และลำคลองสาขา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ประชารัฐช่วยคิด เพื่อชุบชีวิตคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการบูรณาการภาคส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อเป็นการทบทวน/หารือ แนวทางการดำเนินการในห้วงต่อไป


        ในการนี้ พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ได้เยี่ยมชมการสาธิตกระบวนการผลิต EM บอล และน้ำหมักจุลินทรีย์ รวมทั้งเยี่ยมชมบูธผลผลิตต่างๆที่ได้รับประโยชน์จากน้ำหมักจุลินทรีย์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ยาสระผม ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้น้ำหมักดูแลรักษา รวมทั้งยังได้ร่วมกับคณะเทน้ำหมักและปล่อยปลา ลงในแปลงข้าวสาธิตของวิทยาลัยประมง
        พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์บำบัด หรือน้ำหมัก EM นั้น เริ่มต้นจากการที่ทหารได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน กรณีโรงงานผลิตผลไม้ดองสร้างปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็น ซึ่งในส่วนของโรงงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย แต่สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นและน้ำเสีย ได้มีการใช้จุลินทรีย์น้ำหมักมาเป็นแนวทางแก้ไข ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและน้ำเสียอย่างได้ผล ทำให้เกิดแนวคิดในการขยายผลจากการใช้จุลินทรีย์น้ำหมักไปสู่ชุมชนอื่น จนนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารนำหมักพิทักษ์โลก เพื่อรวบรวมองค์ความรู้การผลิตน้ำหมักและให้ชุมชนที่ต้องการมานำน้ำหมักไปใช้ รวมถึงช่วยกันทำน้ำหมักเพื่อส่งคืนให้กับธนาคาร