ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-10-10  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ประชุมท่องเที่ยว เล็งชงภาครัฐร่วมจัดกิจกรรม 118 รถไฟสายมมหาชัย-วงเวียนใหญ่


          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายพิภู สุโชคขัยกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ครั้งที่ 10 / 2561 โดยมี อุปนายก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก เข้าร่วม ซึ่งมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องสืบเนื่องจากการประขุมครั้งที่ผ่านมา และเรื่องเพื่อพิจารณา
          ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องสืบเนื่อง ในประเด็นการสร้างแนวทางและวางแผนบูรณาการเชื่อมโยงต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเข้ากับการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งพันท้ายนรสิงห์ มินิฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในข่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยจะเป็นกิจกรรมพาเที่ยว พาชิมอาหารทะเล และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนนาเกลือ การย่ำเกลือ การทำสปาเกลือ


          นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม กกร.หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน โดยที่ประชุมได้เสนอเรื่องการผลักดันโครงการครบรอบ 118 ปี รถไฟสายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟ และเสนอให้มีผู้ประสานงาน กกร.ทำหน้าที่ในการติดตาม และผลักดันโครงการที่ภาคเอกชนได้นำเสนอ เพื่อให้ภาครัฐดำเนินการ หรือเชื่อมโยงการบูรณาการกับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป