ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-10-10  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  เทศกาลกินเจสมุทรสาคร จัดรถรางพาสายบุญตระเวนไหว้เจ้า 9 ศาล ขอพรเสริมบารมี


        เทศกาลกินเจ คนสายบุญต้องมาไหว้เจ้าที่โรงเจเซ็งเฮียงตั๊ว ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ศาลเจ้า 1 ใน 9 แห่ง ของโครงการไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ ที่จัดโดยเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาถือศีลสะสมบุญอย่างเต็มที่ช่วงเทศกาลกินเจ วันที่ 8-17 พ.ย. 61
        
        เทศกาลแห่งการกินผัก ละเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ สักการะศาลเจ้า เที่ยวแบบอิ่มบุญอิ่มใจ บนถนนถวาย เส้นทางเดียวไหว้ได้หลายศาลเจ้า เดินทางสะดวกมีรถรางไว้รับส่งคนสายบุญจอดหน้าศาลเจ้า โดยสามารถขับรถมาจอดที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม รถรางจะนำไปไหว้สักการะศาลเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
        
        โดยในพื้นที่ตำบลท่าฉลอม มีศาลเจ้าจำนวน 5 แห่งคือ ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย โรงเจเซ็งเฮียงตั๊ว ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม และพระโพธิสัตว์กวนอิม ส่วนที่ฝั่งมหาชัยมีศาลเจ้าจำนวน 4 แห่งคือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย และศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ซึ่งผู้ที่ตระเวนไหว้เจ้าจนครบ 9 ศาล จะได้เหรียญมงคลเป็นของขวัญสำหรับสายบุญอีกด้วย