ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-10-09  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    YEC สมุทรสาคร On Site Visit บจก.ที.เค.อินกอต แอนด์ ลิเควทชั่น


          วันที่ 9 ต.ค.61 ที่บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด์ ลิเควทชั่น จำกัด ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ ได้จัดกิจกรรม On Site Visit เยี่ยมชมบริษัทที.เค.อินกอต แอนด์ ลิเควทชั่น จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตหลอมอลูมิเนียมและจำหน่ายอลูมิเนียม รายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัยขจัดปัญหาด้านกลิ่นและฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะ YEC ยังได้รับฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจ


          ขณะเดียวกัน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานคณะกรรมการ YEC ความคืบหน้าคณะทำงานเพชรสมุทรคีรี Thailand Smart Center นอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาการจัดอบรมหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาชัย ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการ YEC เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน อีกด้วย