ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-10-09  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ส.อ.ท.สมุทรสาคร ประชุมสัญจรเยือน บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี


          วันที่ 28 ก.ย.61 ที่ห้องประชุมพญาสัตบรรณ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2561 โดยมี คณะกรรมการ และสมาชิกเข้าร่วมจำนวนมาก การประชุมครั้งนี้เป็นการสัญจร เพื่อเยี่ยมเยียนบริษัทที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี วาระก่อนการประชุมคือ การรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “บริหารภาษีนิติบุคคล ให้คุ้มค่าเมื่อรู้มาตราและกฎหมาย” การแนะนำสัมมนา KEMREX Academy ครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของงานฐานราก


          ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม และรับรองรายรับจ่าย ครั้งที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังรับรองสมาชิกใหม่คือ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารเสริม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ในการทำงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาบรรยายถึงนวัตกรรมการสร้างพลังงานจากความร้อนของเครื่องบอลเลอร์ อีกด้วย