ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-10-08  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  เปิดแล้ว ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ จังหวัดสมุทรสาคร


        วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่อาคารหลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร หัวหน้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก
        
        ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากในสมัยก่อนจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือที่สำคัญ วัฒนธรรมนี้จึงได้ถูกสืบทอดต่อกันมายังเห็นรุ่นหลัง และกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครโดยเริ่มผนวกการสักการะศาลเจ้า 9 แห่งในเขตเทศบาลซึ่งตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
        
        การจัดงานในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 ถึง 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10 วันกิจกรรมในงานเป็นการเชิญชวนประชาชนถือศีลกินเจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี และยังได้จัดนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเจปลอดภัย นิทรรศการรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหาร การจัดจำหน่ายอาหารเจสะอาดปลอดภัยจากชมรมร้านอาหารจำหน่ายอาหารเจ และกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางบุญหนุนมงคลชีวิต จัดบริการเยี่ยมสักการะศาลเจ้า 9 แห่ง ตามเส้นทางพาสสปอร์ตท่องเที่ยวโดยมีเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยจากสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เป็นผู้ที่สื่อสารให้ข้อมูลและรายละเอียดการรับเหรียญมงคลแก่ผู้ร่วมงาน
        
        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานเส้นทางบุญ โดยเป็นการปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้เจ้าทั้ง 9 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่สนุนการจัดงาน และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง การมอบหมายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย และผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้ร่วมกิจกรรมผัดข้าวผัดแปดเซียนซึ่งสนับสนุนโดยชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มีเกียรติและประชาชนที่เข้าร่วมพิธี อีกด้วย
        
        นายสมคิด จันทมฤก ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไม่ตรีเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป