ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-08-21  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  โยธาฯแจง ก.ธ.จ. หลังชาวบ้านตั้งคำถาม ถนนเชื่อมต่อเอกชัย-เดิมบาง ไม่เปิดใช้งาน


        โยธาฯ แจงประเด็นเปิดใช้งานถนนสาย ง 13 (เชื่อมถนนเอกชัย-ถนนเดิมบาง) ล่าช้า ต่อประธาน ก.ธ.จ.สมุทรสาคร เผยติดขัดเจ้าของที่ดินบางส่วนไม่ยอมรังวัดออกโฉนดที่ดินจัดรูปแปลงใหม่ ส่งผลให้ขาดเอกสารเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณสร้างเครื่องกั้นรถไฟ
        เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 ที่ห้องประชุม 502 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมครั้งที่ 2 / 2561 โดยมี พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ในฐานะประธาน ก.ธ.จ.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมที่น่าสนใจคือการพิจารณาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร ชี้แจงในวาระดังกล่าว โดยมีประเด็นสำคัญคือความล่าช้าในการเปิดใช้งานถนนสาย ง 13 หรือถนนในโครงการจัดรูปที่ดิน ที่เชื่อมต่อ ถนนเอกชัย-ถนนเดิมบาง


        ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณ 2 ฟากถนนโครงการ สาย ง 13 ผังเมืองรวมสมุทรสาคร ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 ถนนเอกชัย และ ถนนเดิมบาง เยื้องวัดศรีบูรณาวาส (ตัดผ่านเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย) พื้นที่โครงการประมาณ 108 ไร่ เจ้าของที่ดินจำนวน 21 ราย (รวมการรถไฟแห่งประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและบรรเทาปัญหาการจราจรภายในชุมชนเมืองและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีมติเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา


        ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร ได้ชี้แจงถึงความล่าช้าในการเปิดใช้งานถนนสาย ง 13 โดยระบุว่า ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้คือ 1.การออกโฉนดแปลงที่ดินใหม่ส่งมอบคืนเจ้าของที่ดิน 2.การติดตั้งเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติตรงจุดที่ถนนตัดผ่านทางรถไฟ 3.การจัดการที่สาธารณะประโยชน์ในโครงการ (การเปลี่ยนแปลงแนวคลองหวายลิงน้อย)


        ทั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ระบุอีกว่า ในส่วนปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าคือ การก่อสร้างเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ แต่การทำเรื่องขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำเป็นต้องมีการออกโฉนดแปลงที่ดินใหม่ส่งมอบคืนเจ้าของที่ดิน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของที่ดินทุกแปลง และต้องมีการปิดประกาศตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าของที่ดินบางส่วนยังไม่ยินยอมให้ทำการรังวัดออกโฉนดเนื่องจากยังตกลงในเรื่องของพื้นที่ และอยู่ระหว่างการเจรจาทำให้เกิดความล่าช้ามาจนถึงปัจจุบัน