ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-08-10  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    สมุทรสาคร จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจําปี 2561


          วันที่ 10 ส.ค.61 ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจําปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และองค์กรภาคเอกชน โดยมี นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมคนรักในหลวง และภาคเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก
          นางรวงทอง มาลากาญจน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจําปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันนี้ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ําพระทัยพระราชทาน การมอบเงินช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง จํานวน 28 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จํานวน 200 คน