ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-06-05  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    สมุทรสาคร จัดงาน “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน


          วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ส่วนราชการ เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก