ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-05-31  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ตำรวจมหาชัย อบรมเยาวชน ป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดและการพนันฟุตบอล


          เมื่อวันที่ 30 พ.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด และการพนันทายผลฟุตบอล ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดยมี คณะครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จำนวน 7 โรงเรียนเข้าร่วมรับการอบรม


          พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ เปิดเผยว่า เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤติจากสถานการณ์ยาเสพติด การพนันทายผลฟุตบอล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งสร้างปัญหาสังคมตามมาอีกจำนวนมาก การสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและการกระทำให้เด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปราม
          การจัดอบรมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติดและการพนัน รวมทั้งเห็นความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในด้านของลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด และวิธีป้องกัน รวมถึงรูปแบบของการทายผลพนันฟุตบอล และสามารถป้องกันตนเองและถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนๆและครอบครัว ต่อไป