ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-05-26  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มอบทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการ Learn Education เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา


          ที่ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 / 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก เข้าร่วม ในการนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมห้องการเรียนการสอนโครงการ Learn Education เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อยฯ นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนคณาจารย์ และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ


          ดร.อภิวัฒน์ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมควบคู่กันไป โดยจะมีการกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR อยู่เป็นระยะ การมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ให้โรงเรียนวัดอ้อมน้อยฯ เพื่อใช้ในโครงการ Learn Education เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา ซึ่งจะช่วยยกระดับทักษะการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนสำคัญ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงกว่าปกติในการจัดการเรียนการสอน
          โดยก่อนหน้านี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อชื่อเครื่องเชื่อมแบบออโตเมติคให้กับศูนย์เด็กและเยาวชนชายสิรินธร เพื่อใช้ในการฝึกอาชีพรองรับการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต หลังจากเด็กและเยาวชนเหล่านั้นออกมาใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวรวมทั้งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป