ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-04-02  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  สมุทรสาคร ร่วมกับ 14 อปท. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่บริเวณริมถนนพระราม 2 หน้าห้างเทสโก้โลตัส มหาชัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 14 แห่ง คณะจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก
        
        โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า เก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนนำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล รถตัดหญ้า รถดูดฝุ่น มาร่วมรณรงค์และดำเนินการกิจกรรม ที่บริเวณตลอดเส้นทางริมถนนพระราม 2 ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการรีไซเคิลขยะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ท่าทราย
        
        นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนนโยบาย จังหวัดสะอาด อย่างต่อเนื่องและให้เป็นรูปแบบให้เกิดการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ถนน ทางเดินที่สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อีกด้วย