ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-04-02  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทรสาคร อบรมให้ความรู้ประชาชน ป้องกันภัยจากโลกอินเตอร์เน็ต


          วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก พร้อมด้วยเครือข่ายสตรี และภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวนมาก การดำเนินการกิจกรรม รู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม จัดขึ้นตามแผนสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การรู้เท่าทันถึงภัยอันตรายของสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางสังคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายที่ควรรู้ รวมถึงวิธีป้องกันภัยจากโลกอินเตอร์เน็ต ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้าง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
          
          ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ปัจจุบันกระแสการใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมประเทศไทยมีอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ โดยภัยสังคมในปัจจุบันมีได้หลากหมายรู้แบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกรรมทางการเงิน การหลอกลวง การข่มขู่ และการละเมิดทางเพศ ประชาชนจึงควรมีความรู้ด้านกฎหมายที่ควรรู้ รู้จักการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม รู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม จึงเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อไป