ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-03-30  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร


          วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธี เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2561 พร้อมกับติดเข็มให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย