ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-03-30  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทสาคร เปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางปิ้ง


           วันที่ 25 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 3,908,000 บาท เพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และชุมชนตำบลนาดีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อไป