ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-03-30  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทรสาคร จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน


           วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดปัจจันตาราม