ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-03-16  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    เทศกาลนครแห่งอาหารทะเล สมุทสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ท่องเที่ยวและผู้นำแห่งอาหารทะเล


          วันที่ 16 มีนาคม 2561ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลนครอาหารแห่งอาหารทะเล ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ 16 -18 มีนาคม 2561 โดยมี ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
          โครงการ เทศกาลนครแห่งอาหารทะเล เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่รู้จักในนามของ นครแห่งอาหารทะเล รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรสาคร และเพื่อเป็นการรองรับตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการเป็นผู้นำแห่งการจำหน่าย การผลิต และการแปรรูปอาหารทะเลในภูมิภาค ของจังหวัดสมุทรสาคร