ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-03-13  ผู้สื่อข่าว: 

  อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมชุดเคลื่อนที่ สแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาคร


        เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 61 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายสุวรรณ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการสแกนม่านตา เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการของจังหวัดสมุทรสาคร โดยอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ 2 จุด คือบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร และบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
        นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้สแกนม่านตา ตกค้างอยู่อีกประมาณ 6 -7 หมื่นคน ซึ่งแต่เดิมมีเครื่องสแกนม่านตาเพียงสองเครื่อง ซึ่งในส่วนของจังหวัดอื่นๆเราได้เร่งดำเนินการทำหมดแล้ว จึงได้นำเครื่องสแกนม่านตา เข้ามาใช้ดำเนินการที่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีเครื่องสแกนม่านตาในจังหวัดจำนวน 12 เครื่อง และจะทยอยเข้ามาเพิ่มอีกเพื่อเร่งดำเนินการสแกนม่านตาเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม โดยได้บูรณาการเจ้าหน้าที่จัดหางาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่เข้าเก็บสแกนม่านตาในสถานประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการให้คนงานหมุนเวียนมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสแกนม่านตา โดยเจ้าหน้าที่จะพยายามไม่ให้กระทบกับสายการผลิตของสถานประกอบการ ซึ่งหนึ่งคนจะใช้เวลา 1-2 นาที การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ สามารถสแกนม่านตาเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว ได้ประมาณเกือบ 6,000 คน


        อธิบดีกรมจัดหางาน เผยอีกว่า การทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนัดหมายกับสถานประกอบการ เพื่อนำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าว ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับปัญหาที่มีนั้นจะเป็นในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกเรือประมง เนื่องมีแรงงานบางส่วนที่ออกไปทำงานกับเรือประมงกลางทะเล และกลับเข้ามาไม่ทัน 31 มีนาคม แต่หลังจากกลับเข้าฝั่งมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสแกนม่านตาเก็บอัตลักษณ์บุคคลให้เรียบร้อย


        “ทั้งนี้อยากให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ เมื่อเจ้าหน้าที่ประสานเพื่อขอเข้าไปสแกนม่านตาเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำงานโดยไม่ให้กับกับสายการผลิต หรือให้กระทบน้อยที่สุด” นายอนุรักษ์ กล่าว