ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-03-12  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ประชารัฐสมุทรสาคร จับมือ สกว.ยกระดับกระบวนการผลิตเกลือทะเล สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร


         บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีสมุทรสาคร จำกัด จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการผลิตเกลือทะเล นำทีมงาน ดร.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกระบวนการผลิต ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มเกลือทะเลในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข
        วันที่ 12 มีนาคม 61 รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่นาเกลือตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเยี่ยมชมและพูดคุยกับกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือในพื้นที่ รวมทั้ง ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะ สกว.ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร จำกัด โดย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ประสานขอความร่วมมือ ไปยัง สกว.เพื่อขอรับการสนับสนุนงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตเกลือตกต่ำอยู่เป็นระยะ ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร จำกัด ได้ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกลือของกลุ่มผู้ผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง


        นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล เปิดเผยว่า เป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร จำกัด ต้องการผลักดันให้เกลือทะเล เป็นเกลือที่ได้รับการยอมรับเพื่อการบริโภค เพราะเกลือที่ประชาชนใช้บริโภคในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นเกลือสินเธาว์ที่นำมาเติมสารไอโอดีน ซึ่งคาดว่าหากเกลือทะเลถูกนำมาใช้เป็นเกลือบริโภคอย่างกว้างขวาง จะช่วยแก้ปัญหาราคาเกลือตกต่ำได้อย่างยั่งยืน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่จะเป็นตัวสนับสนุน ให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง


        ด้าน รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ระบุว่า ทีมงานของ สกว.ได้รับการประสานจากบริษัทประชารัฐ ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเกลือทะเลของเกษตรกร ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและหารือในประเด็นต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเล จากกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน ซึ่งต้องศึกษาในละเอียดอีกครั้ง เพราะแต่ละขั้นตอนจะมีปัจจัยที่กระทบและสอดคล้องต่างกัน ซึ่งต้องดูว่าเราสามารถเพิ่มมูลต่าในระหว่างกระบวนผลิตเกลือทะเลอย่างไรได้บ้าง