ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-03-05  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามนโยบายรัฐบาล พร้อมหารือ ปฏิรูปอาชีวศึกษา รองรับไทยแลนด์ 4.0


        วันที่ 5 มี.ค.61 ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ให้การต้อนรับ และร่วมหารือในประเด็นต่างๆ
        
        ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมหารือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เยี่ยมชมบูธสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา ที่ได้รับรางวัล อาทิ แขนกลแมคคานิคส์ เครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบเย็น เครื่องปลอกผลไม้ รวมทั้งนวัตกรรมด้านอาหาร กาแฟมะพร้าวอ่อน ที่นำผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ขึ้นชื่อของสมุทรสาคร มาผสมกับกาแฟสดได้อย่างลงตัว จนมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ในส่วนของการประชุมนั้น รัฐมนตรีช่วยฯได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับเพื่อใช้ในกระบวนการปฏิรูปอาชีวศึกษา และการสร้างอาชีวศึกษาสาขาพันธุ์ใหม่ โดยการพัฒนาหลักสูตรและเร่งผลิตกำลังคน สำหรับอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
        
        โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนอาชีวะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้กำลังคน การจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ การผลิตและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมพาสติก ตามข้อเสนอแนะของ อ.กรอ.อศ. ตลอดจนความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาของไทย