ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-02-08  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  พิธีมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ และบรรยายธรรม ระดับจังหวัด


        วันที่ 8 ก.พ.61 ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการจัดแข่งขันจัดขึ้นรวมระยะเวลา 2 วัน โดยมี สมาชิกสภา อบจ. ส่วนราชการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วม
        
        การจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ประจำปี พ. ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 41 ทีม แบ่งเป็นประเภทชาย-หญิง ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
        
        นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยเวลา 2 วันที่ผ่านมา ทุกคนคงเห็นได้ชัดเจนว่าบทสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ผู้ร่วมสวดต้องจดจำ ทำให้เกิดสมาธิ เกิดความซาบซึ้ง ได้รับความสงบและเป็นสุข สิ่งทีสำคัญที่สุดคือการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ จะเกิดความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย