ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-02-08  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล แปลงขยะเป็นบุญ เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร


        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดสุวรรณรัตนาราม ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
        
        กิจกรรม ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยครั้งนี้ได้จัดทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบรรยากาศก็มีรถขนขยะจาก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ บรรทุกขยะเข้ามาขายกันเป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด มารับซื้อขยะ ซึ่งขยะที่นำมาทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะมีขยะ 10 ประเภท ได้แก่ แก้ว พลาสติกสี พลาสติกขุ่น พลาสติกใส กระดาษจั๊บ กระดาษลัง อลูมิเนียม เหล็ก สังกะสี แผ่นซีดี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนำ ขยะ มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ในส่วนของสถานประกอบการในพื้นที่ก็ได้นำขยะมาร่วมด้วย จึงทำให้มีปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นได้เงินจำนวน 128,683 บาท โดยเงินที่ได้ทั้งหมดก็จะนำมาทอดผ้าป่าถวายพระ วัดสุวรรณรัตนารามเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ต่อไป
        
        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดประกวดต้นผ้าป่าจากขยะ การจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์ขยะเป็นผลงานต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ว่า ขยะเหลือใช้ก็ไม่ได้ไร้ค่า ยังสามารถทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้ อีกทั้งยังได้ทำบุญ อีกด้วย