ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-02-06  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ


        วันที่ 6 ก.พ.61 พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อกวดขัน จับกุม และให้คำแนะนำนายจ้างให้ดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซี่งเป็นไปตามแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร มีเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบโรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 64 โรงงาน ซึ่งใช้วิธีจู่โจมตรวจค้นโรงงานที่เป็นเป้าหมาย และวันนี้เป็นวันแรกของการออกปฏิบัติการณ์ โดยเข้าตรวจสอบโรงงานจำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท ล ม.6 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ บริษัท อ ม. 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
        
        จากการเข้าตรวจสอบบริษัท ล พบมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 48 คน และในจำนวนนี้มีแรงงานเมียนมา 5 คน ที่เอกสารการเปลี่ยนนายจ้างอยู่ในระหว่างทำเรื่องแจ้งเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ จากการตรวจสอบเอกสารพบว่ามีการแจ้งย้ายออกจากนายจ้างคนเดิมเรียบร้อย และกำลังทำเรื่องย้ายเข้ามาทำงานกับนายจ้างคนใหม่ เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้เจ้าของโรงงานเร่งจัดการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
        
        จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ บริษัท อ พบมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 33 คน ในจำนวนนี้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จำนวน 9 ราย แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวผิดนายจ้าง 5 ราย และแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารแสดงตนจำนวน 4 ราย ซึ่งแรงงานต่างด้าวผิดนายจ้างจำนวน 5 รายนั้น จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ยังไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป