ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-02-05  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  “ชีวิตสดใสวัยสูงอายุ” อบจ.สมุทรสาคร พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยดูตนเองทั้งกายและใจ


        วันที่ 5 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรม”ชีวาสดใสวัยสูงอายุ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก ส่วนราชการในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้สูงอายุในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม
        
        ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่เกิดจากสภาวะการเสื่อมถอยของร่างกาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและภาวะจิตใจในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ไม่เฉพาะแก่ตัวของผู้ป่วย ยังมีผลกระทบต่อญาติผู้ดูแลที่ต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ จะช่วยให้ชะลอความเสื่อมถอยของร่างกาย และเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากความสูงวัย
        
        นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ถือเป็นภารกิจสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความพร้อม สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข