ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-02-01  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด


          วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬา (การแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด) เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร