ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-01-19  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  กรมทหารสื่อสารที่ 1 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล


        เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 18 ม.ค.61 ที่กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พลโท มณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยมี พันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมประกอบพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
        
        พลโท มณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ได้ขึ้นรถตรวจพลสวนสนาม ณ กองบังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 จากนั้นทหารจึงเชิญธงชัยเฉลิมพล เข้าสู่ปะรำพิธีเพื่อประกอบพิธีสงฆ์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ทหารได้เชิญธงชัยเฉลิมพลประจำหน้าแท่นรับการเคารพ จากนั้นเจ้ากรมการทหารสื่อสาร นำกำลังพลปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมกล่าวให้โอวาทและอ่านสาส์นผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากนั้นกำลังสวนสนามผ่านประธานในพิธี
        
        พลโท มณฑล ปราการสมุทร กล่าวกับทหารที่เข้าร่วมพิธีว่า เพื่อทหารที่รักทั้งหลาย วันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง สำหรับทหารทุกคน โดยเฉพาะน้องทหารใหม่ที่จะได้เป็นทหารโดยสมบูรณ์แล้ว เพราะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้ให้แก่หน่วยทหาร เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทหารทุกคน ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติหน้าที่ พิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป