ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-01-18  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  รอง ผอ.รมน.ส.ค. เปิดโครงการเยาวชนร่วมใจ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์


        วันที่ 18 ม.ค.61 ที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนร่วมใจ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และน้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอดจน ทีมงานวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เข้าร่วมโครงการด้วยความพร้อมเพรียง
        
        พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต กล่าวว่า โครงการเยาวชนร่วมใจ เทิดทูนสถาบัน ศาสน์ กษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ เพื่อให้เยาวชนได้น้อมนำพระราชดำรัสฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน น้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้คุณภาพดีขึ้น และรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
        
        ทั้งนี้ พันเอกเกรียงชัย สุวรรณ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นจึงมอบหมายให้ทีมวิทยากรของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. ดำเนินกิจกรรมสร้างความสนุกให้กับน้องๆนักเรียน รวมทั้งสอดแทรกอุดมคติการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตามวัยวุฒิ เพื่อให้การดำเนินชีวิตปลอดภัยและถูกต้องตามทำนองคลองธรรม