ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-01-10  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ส่งเสริมเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด


        เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก
        
        โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โดยเป็นกิจกรรมในลักษณะการพบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเยาวชน และยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเยาวชนพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        
        สำหรับกิจกรรมภายในโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.ซึ่งเป็นการแนะนำส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จัก จากนั้นมีพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บริเวณหน้าเสาธง จากนั้นทางโรงเรียนจะแนะนำคณะครู อาจารย์ และนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน รวมทั้งมีการแสดงของน้องๆนักเรียน
        
        นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษา มอบหมวกกันน็อค อุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์การศึกษา ให้กับคณะครูและนักเรียน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะได้ร่วมพบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียน รวมทั้งช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและรอบๆวัดคลองครุ พร้อมกับคณะจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ