ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-01-01  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ชาวสมุทรสาคร ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2561


         วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมตักบาตรจำนวนมาก ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 80 รูป เดินรับบาตรจากผู้เข้าร่วมพิธี
        
        นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ กล่าวว่า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามหลักสากลถือเอกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนนิยมที่จะทำบุญตักบาตร สร้างกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการต้อนรับศักราชใหม่ โดยถือโอกาสรับพรจากพระคุณเจ้า ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่เคารพรัก จึงนับได้ว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เราคนไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ควรค่าที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลังสืบไป
        
        พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้กล่าวอวยพรและขอให้พี่น้องประชาชนประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งดีงาม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ ความรักสามัคคีต่อกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้จังหวัดสมุทรสาครมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป