ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-12-15  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  สมาคมกีฬาฯสมุทรสาคร แสดงความยินดีกับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ พร้อมหารือประเด็นการกีฬาในจังหวัด


        วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ผอ.กกท.สำนักงานสมุทรสาคร ได้เข้าพบนายวีระศักดิ์ โวสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ คณะของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ร่วมหารือประเด็นปัญหา ข้อขัดข้อง ในการบริหารงานของสมาคมกีฬาฯ
        
        ในการนี้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง พันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 19 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแนวคิด วิ่งปากมัน ซึ่งเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ความโดดเด่นด้านอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร มาผนวกกับการเดิน-วิ่ง โดยใช้หลักโภชนาการกีฬาจัดเมนูอาหารทะเลแบบง่ายๆ ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถแวะกินได้ระหว่างทาง เพื่อสร้างการจดจำงานเดิน-วิ่ง พันท้ายนรสิงห์ ในระดับประเทศ นอกจากนี้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยังเชิญชวนคณะกรรมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สอดแทรกกิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ให้รวมอยู่ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง พันท้ายนรสิงห์ ในครั้งนี้อีกด้วย
        
        นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ได้สะท้อนปัญหาการขับเคลื่อนงานด้านการกีฬาในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีข้อท้วงติงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการอุดหนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ การจัดแข่งขันว่ายน้ำ ที่ไม่สามารถเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากนอกจังหวัดสมุทรสาครได้ ทำให้ยอดผู้เข้าร่วมแข่งขันลดลงจาก 2,000 กว่าคน เหลือไม่ถึง 100 คน หรือการจัดแข่งขันกีฬาที่มีกรรมการตัดสินจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างผู้ตัดสินได้ เป็นต้น
        
        นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาของงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีความล่าช้าจากโครงสร้างการทำงานระดับจังหวัด โดยเงินสนับสนุนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกีฬา ไม่ได้ถูกส่งมายังสมาคมกีฬาโดยตรงทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการด้านกีฬา ทั้งนี้จะมีการทำหนังสือหารือประเด็นข้อขัดข้องต่างๆในการขับเคลื่อนงานด้านการกีฬา เพื่อเสนอต่อ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป