ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-12-14  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  SK Park ทำบุญครบรอบ 6 ปี ระลึกถึงผู้ก่อตั้ง พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมสัญจร


        วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก และส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในการเปิดให้บริหารของ SK Park รวมทั้งยังเป็นวันคล้ายวันเกิด นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นผู้ริ่เริมก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
        
        ทั้งนี้อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร เปิดให้บริการในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งมีสื่อให้ความรู้ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งหนังสือประเภทต่างๆ สื่อมัลติมีเดียและสื่ออินเตอร์เน็ต รวมทั้งยังมีห้องดูหนังที่มีภาพยนตร์สร้างสรรค์เปิดให้บริการกับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกด้วย
        
        นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการศึกษา อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครคือความตั้งใจของนายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ อดีต นายก อบจ.สมุทรสาคร ผู้ล่วงลับ ที่ต้องการสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตให้กับเด็ก เยาวชนและคนสมุทรสาคร ซึ่งทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ทางอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จะมีกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆให้กับเยาวชน นอกจากนี้ในอนาคตทางอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ยังได้เตรียมจัดโครงการ SK Park สัญจร เพื่อออกไปเยี่ยมเยียนน้องๆนักเรียน ตามสถานศึกษาต่างๆ โดยเป็นการนำสื่อการเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนร่วมกับน้องๆนักเรียนทุกคน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นมิติใหม่ที่จะสร้างความตระหนักให้เยาวชน หันมาสนใจการอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน