ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-12-13  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  อบจ.สมุทรสาคร สัญจร พร้อมเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ


        วันที่ 13 ธ.ค.60 ที่โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สัญจร พร้อมเปิดป้ายอาคารเรียน 4 ชั้น ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก ตลอดจนข้าราชการครู และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก
        
        นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 11,984,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียน ให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกับเด็กนักเรียนเข้าใหม่ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตชนบทให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน
        
        นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้สัญจรมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการจัดการสาธารณะขององค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร