ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-12-12  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการ อบจ.สัญจร พร้อมเปิดถนนเชื่อมต่อ ต.คลองมะเดื่อ – ต.ดอนไก่ดี


        
        วันที่ 12 ธ.ค.60 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สมุทรสาคร สัญจร และเปิดถนน กม.12 (คลองมะเดื่อ 17/12) เชื่อมถนนสายใยรัก ซึ่งจัดสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายอำเภอกระทุ่มแบน นายก อบต.คลองมะเดื่อ รรท.ผกก.สภ.กระทุ่มแบน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบจ.สมุทรสาคร และ อบต.คลองมะเดื่อ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก
        
        นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อ เชื่อมต่อถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยงบประมาณ 15,898,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลคลองมะเดื่อ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกทางด้านคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาถนนเส้นนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ และยังเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อีกด้วย