ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-12-01  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ประชารัฐร่วมคิด ชุบชีวิตคลองสี่วาฯ จุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นระบบ


        พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะ จัดเวทีเสวนา ประชารัฐร่วมคิด ชุบชีวิตคลองสี่วาฯ โดยมี นายเทพประสิทธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุชีพ คงศีล นายก อบต.บ้านเกาะ ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร รวมทั้ง ผอ.สำนักชลประทานในพื้นที่รับชอบจังหวัดสมุทรสาคร หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ริมคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
        
        การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ โดย ศปป.4 กอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่พักอาศัยใกล้กับคลองสี่วาพาสวัสดิ์
        
        ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 29 พ.ย. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวา วัชพืช ในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ก่อนที่จะเข้าร่วมเวทีเสวนาในช่วงบ่าย นอกจากนี้คณะทำงานแก้ไขปัญหาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ยังได้มีการทดสอบแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยการเติมสารที่เรียกว่า Poly Aluminium Chloride (PAC) หรือแพค เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้ำซึ่งจะทำให้น้ำมีความใสมากขึ้น โดยมีการทดสอบการใช้แพคที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองแนวลิขิต ซึ่งรับน้ำจากคลองภาษีเจริญและไหลเข้าสู่คลองสี่วาพาสวัสดิ์ก่อนออกสู่แม่น้ำท่าจีน
        
        จากการทดสอบยังใม่เห็นผลที่ชัดเจน เนื่องจากแพคจะให้ประสิทธิภาพดีในลักษณะของน้ำที่นิ่ง ส่วนน้ำมี่มีการไหลนั้นแม้จะมีการตกตะกอนของสารแขวนลอย แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพราะน้ำที่ใสจะไหลไปเรื่อยๆ และน้ำที่มีสีดำจะไหลเข้ามาแทนที่ แต่ทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองให้ข้อมูลว่าจากการทดสอบครั้งนี้ น้ำจากคลองแนวลิขิตที่ไหลเข้าสู่คลองสี่วาพาสวัสดิ์มีความใสขึ้นจริง
        
        พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข เปิดเผยว่า สาเหตุของปัญหาน้ำเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์มาจากชุมชน ขยะ และโรงงานอุตสาหกรรรม นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเน่าซ้ำ คือการที่น้ำไม่ถ่ายเททำให้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเกิดการเน่าเสียขึ้น จากการตรวจวัดค่าออกซิเจนมีค่าเท่ากับศูนย์หมายถึงสัตว์น้ำปกติอยู่ไม่ได้ วิธีการแก้ไขคือชุมชนต้องช่วยกันเก็บขยะ วัชพืช ภายในคลองสี่วา หลังจากนั้นจะได้พูดคุยเรื่องการทิ้งขยะในคลองและการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต้องขอความร่วมมือซึ่งตอนนี้มีบริษัทเอกชนนำสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำมาให้ใช้ แต่ปัญหาของคลองสี่วาฯคือมีคลองสาขาเชื่อมต่อจำนวนมาก และยังที่ไม่มีอาคารบังคับน้ำครบถ้วน ทำให้น้ำเสียจากทางด้านบนไหลเข้ามาเติม อย่างไรก็ตามต้องบริหารจัดการน้ำในโซนใก้ลกับแม่น้ำท่าจีน ซึ่งยังมีศักยภาพอยู่โดยใช้วิธีเอาน้ำดีไล่น้ำเสียแต่ต้องมีการบำบัดน้ำก่อน และต้องมีการถ่ายเทน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน