ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-22  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสมุทรสาคร เสร็จสมบูรณ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมจัดพิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


        วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความพร้อมของพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสร้างขึ้น ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ล่าสุดมีความพร้อมเสร็จสมบูรณ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ คงเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดของภูมิทัศน์โดยรอบ และการปรับแต่งสถานที่อีกเล็กน้อย โดยพร้อมรับการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
        
        ทั้งนี้ภายในบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริแก้มลิง คลองมหาชัย – คลองสนามชัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบน ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดตามจังหวะการ ขึ้น-ลง ของน้ำทะเล บรรเทาอุทกภัยและปัญหาน้ำท่วมขังฝั่งตะวันตก ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งบรรเทาปัญหาน้ำเสียในคลองต่างๆ
        
        ในส่วนของความพร้อมด้านต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดสมุทรสาครได้เตรียมการซักซ้อมและทำความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานพระราชพิธีสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ