ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-20  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  “ทุ่งแห่งนี้ เพื่อพ่อ ทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน”


        “ท่าจีน” ตำบลที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน เป็นชุมชนที่มีอดีตมายาวนานตั้งแต่สมัยชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาอาศัยพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันชุมชนท่าจีนยกฐานะการปกครองท้องถิ่นเป็นเทศบาลตำบลท่าจีน บริหารงานโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน และในห้วงเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลได้มีกำหนดการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
        
        เทศบาลตำบลท่าจีนจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน จัดโครงการ “ทุ่งแห่งนี้ เพื่อพ่อ ทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน” โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพูนศักดิ์-คุณเฉลิมศรี เชาว์แหลม เจ้าของ หจก.ศรีสมพร อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลท่าจีนจัดทำโครงการปลูกต้นทานตะวัน “เราอยากใช้โอกาสที่สำคัญในวันที่ 26 ตุลาคม ให้คนไทยทุกคนน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ตำบลท่าจีนของเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดทำทุ่งทานตะวันเพื่อพ่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวตำบลท่าจีนตั้งใจทำให้กับพระองค์ท่าน” รังสรรค์ เจียระนัย กล่าว
        
        ในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของชาวไทย