ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-19  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  สมุทรสาคร อัญเชิญโคมไฟหลวงพระราชทาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับโคมไฟหลวงพระราชทานไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัด
        
        ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลา 23.00 น.ของวันที่ 18 ต.ค.60 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อัญเชิญโคมไฟหลวงพระราชทาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระที่นั่งอัมพรสถาน มาถึงยังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และอัญเชิญโคมไฟหลวงพระราชทานวางบนโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
        
        ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครจะได้จัดพิธีส่งต่อไฟหลวงพระราชทานให้กับผู้แทนอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยส่วนกลางจะส่งมอบตะเกียงให้กับแต่ละอำเภอทั่วประเทศ นำไปใช้ในการอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน