ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-10-16  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    YEC สงขลา หารือ YEC สมุทรสาคร ร่วมพัฒนา Town Portal แอพพลิเคชั่นเพื่อชุมชน


          ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธาน YEC สมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการ และผู้จัดการหอการค้า ได้ประชุมร่วมกับคณะ YEC สงขลา โดยมีประเด็นสำคัญคือการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการร่วมกันพัฒนา Town Portal ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส ที่กลุ่ม YEC สงขลา ร่วมกับ YEC พัทลุง และ YEC สตูล จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเป็นแอพพลิเคชั่นที่ครอบคลุมด้านการท่องเที่ยว อาหาร การคมนาคม สุขภาพ การช่วยเหลือฉุกเฉิน การศึกษา ฯลฯ รวมทั้งยังผสานองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยสงขลา ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและข้อมูลด้านวิชาการต่างๆ ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนและการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
          
          ทั้งนี้คณะ YEC สงขลาได้สาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่น พร้อมนำเสนอแนวคิดการต่อยอดแอพพลิเคชั่นร่วมกับคณะ YEC สมุทรสาคร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางอินเตอร์เนตประชารัฐของรัฐบาล โดยคณะ YEC สมุทรสาคร เห็นด้วยกับการแนวคิดการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น Town Portal แต่ต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดในแอพพลิเคชั่น ต่อไป