ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-16  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  “บิ๊กฉัตร” เช็คความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ก่อน EU ตรวจเข้ม พ.ย.นี้


        วันที่ 16 ตุลาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนลงพื้นที่สะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร ท่าเทียบเรือประมงของภาคเอกชน และโรงงานแปรรูปสินค้าประมงส่งออก เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ ก่อนคณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล (DG MARE) ของสหภาพยุโรป (EU) จะเดินทางมาตรวจประเมินในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 60 นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมง IUU ทั้งระบบ
        
        พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผยว่า ประเทศไทยนับเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลกทุกฝ่ายจึงให้ความสำคัญ ในกระบวนการผลิตสินค้าประมงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลเพื่อครองฐานการตลาดไว้
        
        ให้มีสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) เข้ามาในประเทศไทย รวมถึงไม่ให้มีการส่งออกสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงแบบ IUU อย่างเด็ดขาด ซึ่งได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย และสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ
        
        สำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย ได้มีการจัดวางระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต (Supply Chain) โดยกำหนดให้เรือประมงที่จับสัตว์น้ำต้องจดบันทึกการทำการประมง (logbook) ตามความเป็นจริงทุกครั้ง และมีรายละเอียดของชนิด สัตว์น้ำ ปริมาณสัตว์น้ำ บริเวณที่จับ และเครื่องมือการทำประมง เมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นที่ท่าเทียบเรือ กำหนดให้ท่าเทียบเรือต้องคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด และเมื่อมีการซื้อขาย ต้องกรอกข้อมูลชนิดสัตว์น้ำและปริมาณที่ซื้อขาย เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้ทุกขั้นตอน ส่วนสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ โดยด่านตรวจสัตว์น้ำของกรมประมงจะตรวจสอบสัตว์น้ำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์น้ำไม่ได้มาจากการทำการประมง IUU
        
        นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบอื่นๆ ทั้งระบบ เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการประมงตลอดสายการผลิตให้ความร่วมมือ และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด รวมทั้งนำระบบเครื่องชั่ง Smart scale ที่สามารถส่งข้อมูลชนิดและน้ำหนักที่ชั่งเข้าระบบ ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certification) โดยได้มีการนำร่องใช้กับท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา ทำให้ข้อมูลชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
        
        พลเอกฉัตรชัย กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อน ที่คณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล (DG MARE) ของสหภาพยุโรป (EU) จะเดินทางมาตรวจสอบในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 60 นี้ โดยเฉพาะในประเด็นของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งขณะนี้ไทยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมง IUU