ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-10-15  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ประชาชนนับพันคน ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


          วันที่ 15 ต.ค.60 ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน 145 นาค ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          
          จากนั้นประธานได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้บรรพชาอุปสมบท จากนั้นนาคเอกได้นำพานดอกไม้มาขอขมาลาบวชกับประธานในพิธี โดยประธานในพิธีได้อัญเชิญพระไตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำมามอบให้แก่นาคเอก พร้อมนำพี่น้องประชาชนนับพันคนเดินเวียนรอบพระอุโบสถ ตามธรรมเนียมปฏิบัติโบราณ