ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-10-13  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    สมุทรสาคร อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


          วันที่ 13 ตุลาคม 2560) ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสมพระเกียรติที่สุด โดยมีส่วนราชการ ครู ก จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดสมุทรสาคร และ จิตอาสาเฉพาะกิจทั้ง 8 ประเภทงานประกอบด้วย งานดอกไม้จันทน์ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
          
          นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายอาลัยรักน้อมส่งเสด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคม และเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย