ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-10  ผู้สื่อข่าว:  กาคาบข่าว

  เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบน้ำทะเลชายฝั่งมีสีแดงคล้ายสนิม


        วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ตองกลิ่น ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปป.๔ กอ.รมน.) ติดตามกรณีน้ำเน่าเสียในทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล ต.กาหลง และ ต.นาโคก ซึ่งเครือข่าย ทสม.และเครือข่ายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบไลน์ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๐ เป็นเหตุการณ์น้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและในคลองสาขามีน้ำสีแดงคล้ายสนิม และมีกลิ่นเหม็น ทำให้ปลา กุ้ง ลอยขึ้นมาจำนวนมาก
        
        โดยได้ประสานงานไปยัง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ต.บางหญ้าแพรก ร่วมตรวจสอบสภาพน้ำดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ที่ชาวบ้านชายฝั่งทะเลเรียกว่า น้ำเบียด-น้ำกัน ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากไหลลงสู่ทะเล (น้ำจืด - น้ำเค็ม) หรือเป็นปรากฎการณ์ทะเลเปลี่ยนสี (แพลงตอนบลูม) ทำให้ปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดภาวะปลาน๊อคน้ำตายเป็นจำนวนมาก หรือเป็นเพราะมีการฉวยโอกาสปล่อยน้ำเสีย หรือสารเคมีในกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงฝนตกด้วยหรือไม่
        
        จากการตรวจสอบขั้นต้นพบว่าน้ำทะเลยังมีสีแดงคล้ายสนิม มีกลิ่นบ้างเล็กน้อย สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง ๒ ตำบล ได้รับทราบว่าสภาพน้ำวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน ไม่มีกลิ่นเหม็นมากนัก ปลายังอาศัยอยู่ได้ จะเป็นอยู่ประมาณ ๒ - ๓ วัน เมื่อมีน้ำขึ้น - ลง ก็จะกลับสู่สภาพเดิม แต่จะมีสภาพน้ำอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคม ทั้งนี้ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบค่าน้ำจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการสันนิษฐานถึงสาเหตุของการเกิดกรณีน้ำเน่าเสียในครั้งนี้