ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-09  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  อบต.ท่าทราย ร่วมกับประชาชนปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9


        วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณริมถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าทราย ร่วมกับ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ผู้นำชุมชน เครือข่ายจิตอาสา และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองแทนใจ ถวายอาลัยพ่อหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
        
        นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงได้เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน
        
        ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายจึงได้จัดทำโครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิพพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
        
        ทั้งนี้ดาวเรืองที่นำมาปลูกทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้ดำเนินการเพาะต้นกล้าไว้เป็นจำนวนมาก โดยดาวเรืองส่วนใหญ่ที่นำมาปลูกจะมีดอกที่พร้อมจะบานถวายในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมทั้งได้เตรียมดอกดาวเรืองไว้สำหรับปลูกทดแทนต้นที่ได้รับความเสียหาย และเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเศรษฐกิจ 1 ในจุดที่สำคัญอีกด้วย