ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-10-05  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฏดลสุวรรณฉัตร ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง


          วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.09 น. จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฏดลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มลฑลพิธีวัดเจษฏาราม พระอารามหลวง โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี
          
          ทั้งนี้รูปแบบของพระเมรุมาศจำลอง มีลักษณะเป็นทรงบุษบก ปลายยอดเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) ความสูงจากระดับพื้นถึงปลายฉัตร สูง 22.35 เมตร ประกอบด้วย ชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ซุ้มบันแถลง และซุ้มรังไก่ โครงสร้างเหล็ก องค์พระเมรุมาศจำลองเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานย่อเก็จบนพื้นยกทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร ภายในประกอบด้วย แท่นวางดอกไม้จันทน์และพระบรมฉายาลักษณ์